Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Ontdek hoe wij onze tegels nog met de hand maken 

AMbachtelijke productie

PRODUCTIEPROCES

ONTDEK HOE WIJ ONZE TEGELS NOG MET DE HAND MAKEN 

PRODUCTIEPROCES

STAP 1

Selectie van de grondstoffen

Wij gebruiken enkel gecertificeerde grondstoffen van de hoogste kwaliteit met lokale oorsprong, waaronder:

  • Gezuiverd rolzand uit de lage Rhijn
  • Cement met laag alkali-gehalte
  • CO-2 gunstig kalksteenmeel met een zeer hoog gehalte aan calcium carbonaat
  • Ecologische hulpstoffen (< 0,3%)
  • Sealer op basis van 2-componenten PU
  • Optionele pigmenten, zoals kleurvaste ijzeroxides uit Duitsland

STAP 2

Bereiding van het betonmengsel

De bereiding van het betonmengsel gebeurt volledig automatisch en computergestuurd volgens een uitgekiend recept en mengprocedure. De menginstallatie is state-of-the-art en speciaal ontwikkeld voor het beoogde betonmengsel. Dagdagelijks nemen we meerdere mengsels af om de kwaliteit in het labo te onderzoeken.          

STAP 3

Voorbereiding en vullen van de mallen

De productie start bij het poetsen van de ergonomische aluminium mallen. Deze reinigen we intensief met de hand zodat er geen beschadigingen optreden en er geen verontreiniging achterblijft die aftekening kan geven in het eindproduct. Na het poetsen smeren we de mallen in met een watergedragen ontkistingsmiddel. De mallen vullen we handmatig met een afgewogen hoeveelheid betonspecie (machinale vulling is te bruusk en leidt tot ongecontroleerde stortpatronen). Na het vullen wordt het beton in de mal nagekneed om de laatste achtergebleven luchtbellen uit het mengsel te verdrijven. Tenslotte strijken we de tegelmal af en voorzien we een hechtingslaag voor de toekomstige verlijming.

STAP 4

Uitharding, ontmallen en reiniging

De mal met het verse beton gaat 24 uur in een klimaatkast waar hij kan uitharden in geconditioneerde omstandigheden.
De temperatuur in de klimaatkast is het hele jaar door 21°C voor een uniforme uitharding met minimaal energieverbruik.
Na uitharding van het betonmengsel ontkisten we de tegel en rectificeren we deze voor de perfecte maatvoering.
Dan reinigen we de tegel om overgebleven restanten ontkistingsmiddel te verwijderen.

STAP 5

Sealen van de toplaag

Na reiniging brengen we een sealer aan om de toplaag van het beton op te waarderen en de betonstructuur meer te accentueren.
Dan gaat de tegel opnieuw in een klimaatkast om de sealer optimaal te laten indringen en uitharden.
Na uitharding van de sealer onderwerpen we elke tegel aan een kwaliteitsnazicht, alvorens deze in te pakken voor transport.